آنچه که ما را متمایز می‌سازد

شورای علمی پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران با اتکال به خداوند و تکیه بر توان علمی، تخصصی و فنی اعضا و با بهره جستن از استعدادهای درخشان دانشجویان کوشای ایرانی، انجام پژوهش‌های گوناگون را وظیفه اصلی پژوهشکده قلمداد نموده و از همان ابتدا بر عدم تحمیل هزینه‌های اداری و مالی بر دانشگاه از طریق کسب در آمد از محل انجام طرح‌های پژوهشی و جلب حمایت‌های مالی منابع مختلف تاکید کرده است. هزینه‌های مالی پژوهشکده از بدو تأسیس تا کنون از محل کمک‌های خیرین، کار دواطلبانه، سرمایه‌گذاری شخصی پژوهشگران و یاریگری اجتماعی تأمین شده است که در نوع خود، دستکم در سطح دانشگاه تهران، کم نظیر می‌باشد و می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار گیرد.

در کنار مدل مالی مبتی بر یاریگری اجتماعی، پژوهشکده توانسته است با گسترش دامنه فعالیت‌های علمی و استفاده از اعتبارات پژوهشی دانش پژوهان، سرمایه گذاری شخصی و اعطای امکانات از جمله در اختیار قراردادن حق استفاده از کتابخانه شخصی و ابزار پژوهشی، و با ایجاد ساختاری هوشمند و به دور از بوروکراسی معمول اداری، فرهنگ پژوهشی نوینی را معرفی و بر حول همین محور، دانش پژوهان و پژوهشگران را برای تلاش و فعالیت در حوزه «زبان پژوهی» جذب و ترغیب نماید. دانش پژوهان و پژوهشگرانی که فلسفه همیاری و همکاری علمی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند می‌توانند جهت همکاری با پژوهشکده اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است از طریق recellt@ut.ac.ir با «دفتر» پژوهشکده تماس حاصل فرمایند.