گروه پژوهشی زبان فنی

مدیر گروه پژوهشی زبان فنی و پژوهشگر شاخص: دکتر محمدهادی ورهرام

پژوهش در حوزه‌های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم رفتاری و هنر نمی‌تواند صرفا در ابعاد موضوعی همان حوزه، محبوس بماند. به منظور درک و شناخت بهتر دامنه رشته‌های به ظاهر جدا، ضروری است تا فعالیت‌های میان‌رشته‌ای، با رویکرد زبانی، فرهنگی و فنی، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرند. تحقیق در ماهیت، ویژگی، شکل، دامنه، عمق و گستره موضوعی حوزه‌های علم و کاربرد «زبان فنی و تخصصی» و فرهنگ ویژه آن‌ها به خصوص در محیط بیگانه، از اهمیتی بسیار در شناخت مرزهای مشترک بین رشته‌های به ظاهر نامتجانس برخوردار است. بدین ترتیب تمرکز گروه پژوهشی زبان فنی بر انجام پژوهش‌های زبانی در یادگیری و به کارگیری زبان فنی و تخصصی است تا ضمن شناخت وجوهات تمایز ادبیات فنی و تخصصی از منظر شکلی و محتوایی در بیان و درک موضوعات به  رشد کیفی سطوح تعاملات فنی، تخصصی و صنعتی با رویکرد بین‌المللی کمک نماید.

ماموریت و اهداف

مأموریت و اهداف کمی و کیفی گروه پژوهشی زبان فنی تا سال 1400 عبارت است از:

اهداف کوتاه و بلند مدت گروه پژوهشی زبان فنی با نتایج کاربردی مورد انتظار «درک بهتر و استفاده دقیق‌تر از اصطلاحات فنی» و «ارتباط بهتر زبانی بین علوم طبیعی و انسانی» به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر محمد هادی ورهرام از تاریخ  1392/09/07 مدیر گروه پژوهشی زبان فنی می باشند. این حکم تا کنون سه بار و آخرین بار در تاریخ 1398/09/07 و طی نامه شماره 261381/193 به مدت دو سال تمدید شده است.