جوایز

پژوهشکده زبان ملل در فواصل 10 ساله و به مناسبت هفته پژوهش اقدام به اعطای لوح سپاس به مدیران گروه‌های پژوهشی برجسته، پژوهشگران شاخص، کارشناسان زبده و سایر دست اندرکارانی که به نوعی در به ثمر رسیدن اهداف پژوهشکده موثر بوده‌اند می‌نماید.

در کنار لوح سپاس، پژوهشکده زبان ملل دانشگاه در فواصل 4 سال از میان رساله‌نویسان پژوهشکده یک نفر را به عنوان رساله‌نویس برتر انتخاب و اقدام به اعطای «لوح تلاش» می‌نماید. لوح مزبور در سه سطح «درجه یک»، «درجه دو» و «درجه سه» تعریف شده است. معیارهای شورای علمی پژوهشکده در انتخاب رساله‌نویس برتر جهت اعطای لوح تلاش درجه 1 عبارتند از:

  1. تسلط کامل بر مهارت‌ها و روش‌های علمی
  2. توانایی طراحی و پیاده‌سازی یک فرآیند تحقیقاتی
  3. توانایی گسترش مرزهای دانش منطبق با استانداردهای ملی و داوری‌های بین‌المللی
  4. قدرت تحلیل انتقادی و ارزیابی ایده‌های پیچیده
  5. توانایی تعامل در حوزه تخصصی با محیط‌های حرفه‌ای، انجمن‌های علمی و جامعه
  6. تأثیرگذاری در محیط‌های آکادمیک و حرفه‌ای و کمک به توسعه فناورانه، اجتماعی و فرهنگی