کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی

در راستای دانش افزایی و ایجاد فرصت جهت انتقال تجربیات و تحقیقات و ترویج نگاه فنی و فکری به زبان و تحقیقات زبانی، پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران سلسله کارگاه‌ها، نشست‌ها و دوره‌های کوتاه مدت کاربردی تخصصی را در حوزه‌های ذیل و با حضور متخصصان حرفه‌ای ملی و بین‌المللی برگزار می‌نماید:

 • کارگاه آموزش استفاده از نرم افزارهای آموزش زبان
 • کارگاه نرم افزارهای تحقیقاتی حوزه های مرتبط با زبان‌های خارجی
 • کارگاه‌های مشاوره‌های علمی و پژوهشی به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 • کارگاه نرم افزارهای تحقیقاتی فرآیندهای ترجمه
 • کارگاه روش تحقیق و گردآوری آمار در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی و زبان‌های خارجی
 • کارگاه ترجمه‌های انسانی و ماشینی
 • کارگاه ترجمه به کمک ماشین
 • کارگاه ترجمه‌های تخصصی (شامل: ترجمه متون علمی، اداری، آکادمیک، اسناد حقوقی، و … برای اشخاص حقوقی و حقیقی)
 • کارگاه آموزش تولید محتوای دروس الکترونیکی
 • کارگاه آموزش بین‌الملل سازی مراکز علمی
 • کارگاه ارزیابی رشته‌های تحصیلی زبان محور
 • برگزاری سخنرانی و نشست‌های تخصصی

برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است از طریق recellt@ut.ac.ir با «دفتر»  پژوهشکده تماس حاصل فرمایند.