آئین نامه‌ی برنامه درسی دو وجهی دوره کارشناسی

در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۹۸‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به بعد قابل اجرا است.

اجرای پایلوت ارزیابی رشته های مرتبط با زبان آلمانی در دانشگاه تهران

تشکیل جلسه شماره 16 شورای علمی پژوهشکده زبان ملل روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

© کپی رایت | دانشگاه تهران - پژوهشکده زبان ملل